dinsdag 9 april 2019

LECSO: Beter pASSend: weer kijk op de toekomst

Beter pASSend: weer kijk op de toekomst
Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens. Maar naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autisme spectrum stoornis en angst, te moeilijk. De Beter pASSend klas, van Altra Onderwijs & Jeugdhulp biedt deze jongeren de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Ze kunnen bij ons in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. DoelgroepDe Beter pASSend klas is er voor jongeren tusse
Lees verder

Rapport Seks onder je 25e
28 maart 2019 is het rapport Seks onder je 25e vso, sexuele gezondheid van jongeren in cluster 3 en 4 van het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland. Leerkrachten van vso-scholen hebben meegewerkt aan het opstellen van de vragenlijst en methodieken om met leerlingen te spreken.

 Het rapport concludeert dat jongeren van cluster 3 en 4 wat betreft verliefdheid en relaties niet ve
Lees verder