maandag 8 april 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over stand van zaken motie Sneller c.s. en streekomroepen

Kamerbrief over stand van zaken motie Sneller c.s. en streekomroepen
Minister Slob biedt informatie aan de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft de motie Sneller c.s. en streekomroepen.
Lees verder

Kamerbrief over rekenen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder

Commissiebrief SO over Monitor Bibliotheekwet 2017
Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van OCW van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob1 over het jaar 2017.
Lees verder

Aanbiedingsbrief schriftelijke vragen Monitor Bibliotheekwet 2017
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven van het schriftelijk overleg over Monitor Bibliotheekwet 2017.
Lees verder

Kamerbrief over 2 scholen voor speciaal onderwijs die zich gedwongen zien om over te gaan naar een vierdaagse lesweek
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over 2 Groningse scholen voor speciaal onderwijs die zich door het lerarentekort gedwongen zien om over te gaan tot de invoering van een vierdaagse lesweek
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over foto's en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen over het plaatsen van (bewerkte) foto's en filmpjes van leerkrachten in klaslokalen op internet.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over opdoeken groep 8 als gevolg van het lerarentekort
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op vragen over het opdoeken van groep 8 in Leiden als gevolg van het lerarentekort.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over schaduwonderwijs
Lees verder

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over schaduwonderwijs
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over vrouwelijke ondernemers
Antwoorden van minister Van Engelshoven op de Kamervragen over vrouwelijke ondernemers.
Lees verder