vrijdag 12 april 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'ZZP-docent rukt op'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'ZZP-docent rukt op'.
Lees verder

Kamervragen over de inzet van onderwijsondersteuners
Minister Slob beantwoordt vragen over de inzet van onderwijsondersteuners.
Lees verder

Kamerbrief over reactie bief MBO Raad over eindrapprotage 'Daad bij woord'
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de bief van de MBO Raad over de eindrapportage 'Daad bij woord' van de Monitoringscommissie branchecode goed bestuur in het mbo.
Lees verder

Kamerbrief over OESO-project over de loopbaan van leraren
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het OESO-project 'Initial Teacher Preparation' dat zich richtte op de lerarenopleidingen en de start van de loopbaan van leraren.
Lees verder

Kamerbrief over Wet fiscale maatregel rijksmonumenten
Minister Van Engelshoven (OCW)beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'.
Lees verder

Kamerbrief over startende docenten in het mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een een brief over startende docenten in het mbo.
Lees verder

Kamerbrief over naming and shaming grootste bedrijven die niet aan wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top voldoen
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een een brief over naming and shaming van de grootste bedrijven die niet aan wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top voldoen.
Lees verder

Kamerbrief over klacht te strakke toelatingsregels van de UvA
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie op een klacht over te strakke toelatingsregels van de UvA.
Lees verder