dinsdag 9 april 2019

Gemeenten en scholen wegwijs in de informatieplicht

Gemeenten en scholen wegwijs in de informatieplicht
Gemeenten en scholen helpen elkaar vooruit rond de informatieplicht Wet milieubeheer. Op basis van deze wet zijn ze verplicht vóór 1 juli 2019 aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen ze hebben getroffen. Een hele klus, blijkt in de praktijk. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.
Lees verder

Lerarentekort schuld van schoolbesturen volgens Slob
Volgens onderwijsminister Arie Slob is het lerarentekort onder andere te wijten aan schoolbesturen. Dit meldde Slob na een werkbezoek aan de regiozender NH Nieuws. Volgens hem hebben besturen de afgelopen jaren onvoldoende gedaan om personeel te behouden Dit melden VOS/ABB en de PO-Raad.
Lees verder

Onderzoek naar jeugdcollecties op bibliotheken en scholen
Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een onderzoek laten uitvoeren om te kijken wat de beste omvang en samenstelling van jeugdcollecties in Nederland is. Hieruit bleek onder andere dat op scholen met een grotere collectieomvang meer uitleningen per leerling per jaar zijn en...
Lees verder

Jongeren met chronische aandoening ervaren soms weinig steun van school
Nederland telt niet 700.000 maar 1,3 miljoen kinderen en jongeren met een chronische aandoening als astma, adhd of angst- en stemmingsstoornis. Het Verwey-Jonker instituut heeft voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoeveel kinderen en jongeren een chronische aandoening hebben. Voorheen was kennis...
Lees verder

CBS: Cao-lonen stijgen gestaag, onderwijs blijft achter
In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met gemiddeld 2,2 procent gestegen. In het onderwijs stegen de lonen met 1,4 procent het minst. Deze stijging is lager dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent.  Dit meldt CBS.
Lees verder

Minister De Jonge niet te spreken over schoolreclame jeugdhulpaanbieders
Minister De Jonge van Volksgezondheid "keurt het ten zeerste af" dat jeugdhulpaanbieders tijdens spreekuren op scholen min of meer voorgedrukte verwijsbrieven meegeven aan de ouders, waarmee ze alleen nog langs de huisarts hoeven. Dat laat de minister weten in antwoord op Kamervragen van het CDA....
Lees verder