woensdag 10 april 2019

FvOv: Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor een toekomstbestendig onderwijs in de regio. Samenvatting adviesrapport … Lees verder

Het bericht Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder

Ontwikkeltijd CAO VO en termijn 1 maart 2019

In de CAO VO 2018/2019 is afgesproken dat indien op een school de maximale lestaak van leraren per jaar 750 uur of meer is, deze met 30 klokuren wordt verminderd. De vrijkomende uren komen beschikbaar als ontwikkeltijd. Uiterlijk op 1 … Lees verder

Het bericht Ontwikkeltijd CAO VO en termijn 1 maart 2019 verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder

Voorkom (nieuwe) bezuinigingen op onderwijs!

In aanloop naar Voorjaarsnota* van het kabinet heeft de Stichting van het Onderwijs ministers Van Engelshoven en Slob met klem opgeroepen nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde 'doelmatigheidskorting' te … Lees verder

Het bericht Voorkom (nieuwe) bezuinigingen op onderwijs! verscheen eerst op Federatie van Onderwijsvakorganisaties.

Lees verder