vrijdag 5 april 2019

AVS: Garantie op zorg nodig voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Garantie op zorg nodig voor ernstig meervoudig beperkte kinderen
Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen moeten de garantie krijgen dat zij gedurende hun gehele schoolloopbaan onder schooltijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. De Tweede Kamer roept de...
Lees verder

Wijziging Subsidieregeling Lerarenbeurs 2019
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben de bedragen voor de Lerarenbeurs voor 2019 bekendgemaakt. Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo kunnen tot en...
Lees verder

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
Minister Slob van Onderwijs heeft de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo met ingang van 1 april 2019 gewijzigd. De wijziging houdt in dat vanaf genoemde datum de...
Lees verder