vrijdag 8 maart 2019

PO Raad: Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd in Staatscourant

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd in Staatscourant
De Regeling compensatie transitievergoeding is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is een nadere uitwerking van de wet over de compensatie van betaalde transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling treedt op 1 april 2020 met terugwerkende kracht in werking.
Lees verder

Minister haalt deel van de werkdrukmiddelen naar voren
Vanaf volgend schooljaar is er structureel 333 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Het tweede deel van het extra geld uit het Werkdrukakkoord komt daarmee eerder beschikbaar. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft deze kasschuif woensdagavond 6 maart bekend...
Lees verder

Naar een sterkere positie van de academische leraar
Academische leraren kunnen een belangrijke rol spelen binnen een schoolbestuur. Maar hun vaardigheden worden lang niet overal optimaal benut. Zo zijn er academische leraren die zich bezig houden met onderzoek of kwaliteitsverbetering maar er zijn ook leraren die uitsluitend voor de klas staan....
Lees verder