Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 maart 2019

OCW: Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden

Minister Slob wil strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden
Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Hij wil  daar strenger op toezien. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Slob reageert op het advies van de...
Lees verder

Eerder meer geld voor verlagen werkdruk
Scholen in het primair onderwijs krijgen eerder  meer geld om de werkdruk te verlagen. Dit schooljaar was al structureel 237 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk aan te pakken. Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat dit bedrag omhoog naar 333 miljoen euro.
Lees verder

Minister Slob vindt uitsluiting onderwijsprogramma's onacceptabel
Minister Slob (Onderwijs) vindt het onacceptabel dat leerlingen worden uitgesloten van onderwijsprogramma's als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald wordt. De minister verschilt hierin van mening met de VO-raad, die vindt dat er een uitzondering moet zijn voor tweetalig onderwijs,...
Lees verder