Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 maart 2019

LECSO: Onderwijsraad ziet ‘doorgeschoten differentiatie'

Onderwijsraad ziet 'doorgeschoten differentiatie'
De Onderwijsraad signaleert een ‘doorgeschoten differentiatie’ in het huidige onderwijssstelsel en pleit daarom voor meer verbinding tussen schoolsoorten. Dit staat in het advies Stand van educatief Nederland 2019. De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel, met als doel het op onderdelen aan te passen. In het advies worden drie knelpunten aangewezen, die volgens de Onderw
Lees verder

Definitieve versie (2018) Landelijk Doelgroepenmodel
De werkgroep van het landelijk doelgroepenmodel heeft vorig jaar tijdens Hét Congres de allerlaatste versie van het doelgroepenmodel, en de bijbehorende onderleggers, gepresenteerd.De werkgroep zal nu twee jaar lang geen doorontwikkeling meer doen aan het doelgroepenmodel. Er vinden voorlopig dus geen aanpassingen plaats aan het model. Dit is om scholen de gelegenheid te geven daadwerkelijk met het model aan de slag te gaan, zonder da
Lees verder