Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 maart 2019

LECSO: Landelijke conferentie Kansrijk van School naar Werk

Landelijke conferentie Kansrijk van School naar Werk
Op 19 juni 2019 vindt in 't Spant in Bussum de landelijke conferentie voor vso, pro en (v)mbo Kansrijk van School naar Werk plaats.Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al
Lees verder

Minister haalt deel van de werkdrukmiddelen naar voren
Vanaf volgend schooljaar is er structureel 333 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. Het tweede deel van het extra geld uit het Werkdrukakkoord komt daarmee eerder beschikbaar. Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft deze kasschuif woensdagavond 6 maart 2019 bekend gemaakt. De PO-Raad is verrast door dit besluit en heeft een kanttekening, maar ondersteunt in principe de keuze om geld voor het primair onderwi
Lees verder