donderdag 14 maart 2019

LECSO: JJI's scoren goed op leef-, leer- en werkklimaat

JJI's scoren goed op leef-, leer- en werkklimaat
De zeven justitiële jeugdinstellingen (JJI's) en hun scholen hebben een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dat blijkt uit herhaald onderzoek van de Hogeschool Leiden. De jongeren in JJI's ervaren veel ondersteuning, een positieve sfeer, mogelijkheden om te groeien en weinig repressie. Medewerkers oordelen positief over het functioneren van hun team en het inspirerende leiderschap in hun instelling. Ze voelen zich betrokken bij de jo
Lees verder

Pak de bureaucratie aan!
LECSO, SBOwerkverband en de PO-Raad roepen op de bureaucratie rond de TLV aanvragen aan te pakken. Daartoe stuurden ze onderstaand bericht aan de bestuurders en scholen:   Het feit dat de (v)s(b)o scholen te maken hebben met meerdere samenwerkingsverbanden met verschillende procedures en systemen, leidt tot veel bureaucratische last. Uit een onlangs gehouden enquête (zie bijlage 1) blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de (v)so en sbo-scho
Lees verder