Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 maart 2019

LECSO: Getuigschriften vso

Getuigschriften vso
Bij het kantoor van LECSO kunt u gewaarmerkt papier kopen voor de getuigschriften vso. Het gewaarmerkte papier voldoet aan specifieke eisen voor getuigschriften. Hiermee streven we naar uniforme getuigschriften voor het voortgezet speciaal onderwijs die landelijk herkenbaar zijn. LECSO heeft in samenwerking met Budelinc en een uitgever papier ontwikkeld dat voor alle (vso-)scholen inzetbaar is. Het papier heeft een kleurverloop met microtekst 'T
Lees verder

Gegevensdeling vso/pro en gemeentelijk RMC
.In december 2017 hebben wij u geschreven welke gegevensdeling kon plaatsvinden tussen vso/pro-scholen en de RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) van gemeenten. Vanaf 1 januari 2019 is daar verandering in gekomen. In het bericht op de Ingrado-site kunt u lezen welke gegevens het RMC mag opvragen vanuit hun wettelijke verplichting.: 
Lees verder