Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 maart 2019

LECSO: Aanvraag aanvullende bekostiging in het kader van sterk techniekonderwijs!

Aanvraag aanvullende bekostiging in het kader van sterk techniekonderwijs!
Vanaf 1 april 2019 kunnen vso-scholen met leerlingen in bovenbouw bb, kb en gl aanvullende bekostiging aanvragen voor technisch onderwijs. Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor regionaal duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. De aanvullende bekostiging is tijdelijk en heeft betrekking op de kalenderjaren 2018 en 2019. Voor de periode daarna (2020-2023) kan het vso, net als het reguliere vmbo, via
Lees verder

Bijeenkomst Gewoon Speciaal ICT over Arbeidstoeleiding en ICT
De volgende bijeenkomst van het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT vindt plaats op woensdagmiddag 3 april 2019. Deze netwerkbijeenkomst wordt gehouden bij VSO Herenwaard in Rotterdam en heeft als thema Arbeidstoeleiding en ICT.In de bijlage vindt u het programma. Deelname is gratis; het is wel nodig om van te voren in te schrijven. Aanmelden kan vanaf heden via LECSO via deze link. Let op: vol = vol.Gewoon Speciaal ICT is het landelijk ne
Lees verder