Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 7 maart 2019

KVLO: Studenten en promovendi: ga voor de Boymansprijs!

Studenten en promovendi: ga voor de Boymansprijs!
Mail een digitale versie van je dissertatie of scriptie en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie of scriptie in aanmerking komt voor de prijs. (max. 200 woorden)
Lees verder

Extra geld voor o.a. vakleerkrachten eerder beschikbaar
Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken.
Lees verder