woensdag 6 maart 2019

Kamerstukken OCW: Verslag van schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO

Verslag van schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO
Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 11 december 2018 over de evaluatie van het programma Vensters PO.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief Open State Foundation
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de brief van Open State Foundation.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij reactie op rapporten over financiering onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageren op de vragen over de rapporten 'Financiƫle staat van het Onderwijs 2017' en 'Zicht op besteding van de middelen voor passen onderwijs'.
Lees verder

Reactie op vragen en opmerkingen over rapporten over financiering onderwijs
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie onderzoek bekostiging onderwijs op schoolniveau
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie-Van Meenen (D66). De motie verzocht de regering onderzoek te doen naar de bekostiging op schoolniveau in het basis- en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over Beleidsreactie op het rapport van de commissie-Dijkgraaf
Minister Slob biedt de Tweede Kamer het adviesrapport Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs aan. In dit rapport staat advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Te snelle keuze dreigt door beperkte plekken'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht 'Te snelle keus dreigt door beperkte plekken'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen over het bericht 'Overhaaste studiekeuze in het mbo door numerus fixus'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Te snelle keus voor mbo dreigt'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht 'Te snelle keus voor mbo dreigt'
Lees verder

Kamerbrief met reactie op onderzoek van de Keuzegids mbo 2019
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op het onderzoek van de Keuzegids mbo 2019.
Lees verder