Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 14 maart 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief profileringsfonds hoger onderwijs en mbo-studentenfonds

Kamerbrief profileringsfonds hoger onderwijs en mbo-studentenfonds
Minister Van Engelshoven geeft een stand van zaken met betrekking tot het profileringsfonds hoger onderwijs en het mbo-studentenfonds.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het artikel 'Asielzoekersscholen leveren de komende jaren fors in'
Minister Slob reageert op het artikel 'Asielzoekersscholen leveren de komende jaren fors in'
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport over diversiteit aan de top
Minister Van Engelshoven stuurt het rapport 'Benchmark: man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)' naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat lokale omroepen aan de rand van de afgrond staan
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Van der Molen (CDA) over het bericht dat de lokale omroepen aan de rand van de afgrond staan.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op overeenkomsten RSM - bedrijfsleven
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op verzoek van de vaste commissie van OCW naar aanleiding van het onafhankelijk onderzoek Overeenkomsten RSM - bedrijfsleven.
Lees verder

Uitstelbrief over vragen over vrouwelijke ondernemers
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven op de vragen van de Kamerleden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg (allen D66) over vrouwelijke ondernemers
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de wetenschapsvisie van de minister
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ă–zdil (GroenLinks) over de wetenschapsvisie van de minister 'Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap'
Lees verder

Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
Minister Van Engelshoven en minister Slob (OCW) sturen de schoolkostenmonitor 2018/2019 en het onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede kamer over hoe zij kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Emancipatie
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven bij de voortgangsrapportage Emancipatie.
Lees verder