donderdag 7 maart 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording schriftelijke vragen over EenVandaag-onderzoek '‘Mbo-studenten willen graag een tit...

Beantwoording schriftelijke vragen over EenVandaag-onderzoek ''Mbo-studenten willen graag een titel'
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) over het EenVandaag-onderzoek: 'Mbo-studenten willen graag een titel'.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen over het bericht 'Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje'
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht 'Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoek Stichting Behoud Waterland om aandacht voor onvoldoende bescherming van werelderfgoed
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de brief van de Stichting Behoud Waterland over de bescherming van de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en de Beemster.
Lees verder

Kamerbrief over verslag Raad voor Concurrentievermogen 18 en 19 februari 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt, mede namens Minister Van Engelshoven, een verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 18 en 19 februari 2019. Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief werkdrukmiddelen primair onderwijs
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer een brief over het eerder beschikbaar stellen van gelden om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat de NPO-app op tv's van voor 2014 niet meer werkt
Uitstelbrief van minister Slob over beantwoording Kamervragen over het bericht dat de NPO-app op tv's van vóór 2014 niet meer werkt.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het advies 'Verkenning Leraren'
Minister Slob reageert op het advies 'Verkenning Leraren'. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Reactie op advies Verkenning Leraren
Brief aan Eerste en Tweede Kamer met reactie op advies Verkenning Leraren.
Lees verder

Kamervragen over Onderwijscoöperatie
Kamervragen over Onderwijscoöperatie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op feitelijke vragen over Onderwijscoöperatie
Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de feitelijke vragen over de onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie'.
Lees verder