maandag 4 maart 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen uit ordedebat over klimaatspijbelen

Beantwoording Kamervragen uit ordedebat over klimaatspijbelen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen gesteld tijdens het ordedebat in de Tweede Kamer over klimaatspijbelen.
Lees verder

Kamerbrief over maatregelen bij mbo-opleidingen in creatieve sector
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen bij mbo-opleidingen in de creatieve sector. Dit naar aanleiding van een advies van de Commissie-Marcodoelmatigheid mbo (CMMBO). Het advies ging over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve mbo-opleidingen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op vrijstellingen voor instellingsexamens in het mbo met staatsexamencertificaten
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie naar aanleiding van een brief van de vaste Kamercommissie voor OCW over over vrijstellingen voor instellingsexamens in het mbo door middel van staatsexamencertificaten.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over Confuciusinstituten in Nederland
Minister Van Engelshoven (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat zij de gestelde Kamervragen over Confuciusinstituten in Nederland niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) in het schooljaar 2017-2018 neemt toe ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In het schooljaar 2016-2017 verlieten nog 23.744 jongeren de school zonder startkwalificatie. Afgelopen schooljaar is dat aantal gestegen naar 25.574. De doelstelling van jaarlijks maximaal 20.000 nieuwe vsv'ers in 2021 komt hiermee verder uit beeld. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Lees verder

Aanbiedingsbrief portfolio evaluatie instituten NWO en KNAW
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) over de evaluatie van de instituten NWO en KNAW.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen over schoolreizen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over 'peperdure zesweekse schoolreizen van vierduizend euro'.
Lees verder

Kamerbrief over scheepsvindplaatsen en scheepswrakken
Minister Van Engelshoven en minister Bijleveld sturen de Tweede Kamer een geactualiseerd beleidskader inzake scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen en de inventarisatie van scheepswrakken in het buitenland.
Lees verder

Kamerbrief over onderwijsovereenkomst mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt haar reactie op het onderzoek naar de schriftelijke onderwijsovereenkomst (OOK) in het middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder

Aanbiedingsbrief reactie op verslag schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) met reactie op verslag schriftelijk overleg over Evaluatie Vensters PO.
Lees verder