Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 maart 2019

Gepersonaliseerd leren; waar start u mee op weg naar eigenaarschap!

Indien deze e-mail van Onderwijadvies niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
 
12 maart 2019

Wat is gepersonaliseerd leren?

Iedereen heeft het erover, maar wat is het nu precies? Wij zien gepersonaliseerd leren als een middel om tot meer eigenaarschap bij de leerling te komen. Het gaat erom dat leerlingen zelf de regie nemen over hun leren, hun doelen stellen, weten wanneer ze aan het leren zijn en wat ze aan het leren zijn. 
  Gepersonaliseerd leren betekent onder meer...
Leerlingen laten werken op het niveau dat ze aankunnen of denken aan te kunnen. Gepersonaliseerd leren betekent niet individualistisch leren! Gepersonaliseerd leren betekent wel: niet altijd werken in een jaarlaag.
Waar te beginnen?
Er is geen vaste route om te starten met gepersonaliseerd leren. In ons model (zie afbeelding) voor gepersonaliseerd leren staan de onderwerpen die aan bod komen bij de invoering van gepersonaliseerd leren. Waar u op school mee start, hangt af van uw situatie. Wat zijn uw doelen? Hoe ver bent u al? 
Waar start u mee op weg naar eigenaarschap?
 
 
Coaching zij-instromers verhoogt welbevinden!
Als zij-instromer - of startende leraar - komt er veel op je af! Denk aan het omgaan met leerlingen, een vak geven met alle eisen die daarbij gesteld worden, omgaan met collega’s etc. Coaching kan gedurende de eerste jaren dat je voor de groep staat, een welkome aanvulling zijn! Ben jij zij-instromer of startende leraar en wil je je zelf verder ontwikkelen? Onze ervaren coaches ondersteunen je graag! 
 
 
 
Aan de slag met nieuwe rekenmethoden
In november informeerden wij u over de nieuwe generatie rekenmethoden. Welke rekenmethoden passen bij uw school en uw visie? Wilt u overgaan op een volledig digitale methode? Of liever toch de vernieuwde oude vertrouwde methode met digitale mogelijkheden?
Wij kunnen u ondersteunen bij een keuze- of implementatietraject!
 
 
Behaalde referentieniveaus basis voor oordeel inspectie
De inspectie gaat het oordeel over rekenen en taal in de toekomst baseren op de behaalde referentieniveaus. Dat houdt in dat kennis over referentieniveaus nog belangrijker wordt!
OnderwijsAdvies kan leraren van de bovenbouw de gewenste kennis bijbrengen via interactieve bijeenkomsten waarin leraren actief aan de slag gaan met de methode die op uw school gebruikt wordt!
 
 
 
SPEEL goed, leer GOED in groep 2-3
Bent u leraar van groep 3 of van een combigroep 2-3? En bent u op zoek naar handvatten om uw onderwijsaanbod meer aan te passen aan het jonge kind? Tijdens de 3 daagse training krijgt u tips en adviezen hoe u de methode van groep 3 kunt combineren met het spelend leren van groep 2 zonder daarbij de doorgaande lijn uit het oog te verliezen. Start training is 23 mei! Schrijf nu in!
 
 
 
Een goede taalontwikkeling voor meertalige kinderen!
Hoe verloopt de taalontwikkeling bij meertalige kinderen op uw school/ in uw groep? Het is vaak lastig om te bepalen of leesproblemen veroorzaakt worden door een stoornis of door de meertaligheid. Feit is dat weinig meertalige kinderen aangemeld worden voor dyslexiezorg. Onze gespecialiseerde adviseurs kunnen u adviseren, dossiers bekijken, handelingsplannen opstellen én desgewenst uitvoeren!
 
 
Volop aandacht voor laaggeletterdheid! 
Onze logopedisten signaleren behalve kínderen met een taalachterstand soms óók hun laaggeletterde ouders! Ouders worden in dat geval doorverwezen naar voorzieningen om te leren lezen en schrijven. Met BplusC en andere organisaties organiseert OnderwijsAdvies regelmatig activiteiten voor laaggeletterde kinderen en hun ouders, zoals het uitreiken van een gratis bibliotheekpas.
 
 
 
Webinar digitale leeromgeving: Acadin
Op 25 maart 2019 organiseert Acadin de eerste e-presentatie. U kunt vanachter uw eigen computer een presentatie bijwonen over Acadin,de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen!
meer informatie
 
Scholen in de Vervoerregio Amsterdam (regio Hoofddorp) kunnen sinds kort voor de aanvraag van verkeerseducatieprojecten terecht op het nieuwe platform Verkeer & Meer.
Samen met gemeenten, scholen en vele anderen werken we aan het verhogen van de verkeersveiligheid in onze regio.
lees meer
 
Agenda
mrt
19
 
Locatie Zoetermeer
 
mrt
25
 
Achter uw pc of tablet
 
mrt
29
 
Locatie Hoofddorp
 
apr
15
 
Locatie achter uw pc
 
mei
23
 
Locatie Zoetermeer
 
   
Producten
 
€ 7,50 p/mnd
 
 
 
€ 104,00
 
 
   
 
 
 
 
 
Hoofdlocatie:
Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
 
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl
 
Facebook   Twitter   Linkedin