Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 maart 2019

AVS: Politieke jongerenorganisaties bezorgd over kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs

Politieke jongerenorganisaties bezorgd over kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs
De politiek moet maatregelen nemen om kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs weg te nemen. Dat stellen acht politieke jongerenorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in...
Lees verder

Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 23 beleidsthema's waar zij verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak 'manusje van alles', mede door...
Lees verder

Nieuwe tool berekening werkdrukmiddelen
Vanaf het schooljaar 2019/2020 komt er eerder geld beschikbaar uit het werkdrukakkoord om de werkdruk op scholen aan te pakken. In plaats van 237 miljoen euro zal er 333 miljoen euro beschikbaar...
Lees verder