Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 8 maart 2019

AVS: Erkende energiebesparende maatregelen voor scholen

Erkende energiebesparende maatregelen voor scholen
Scholen moeten meehelpen energie te besparen. Wat zij daarvoor moeten doen, staat in een lijst met erkende maatregelen. Het programma 'Scholen besparen energie' kunnen scholen hierbij ondersteunen.
Lees verder

Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo
Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een...
Lees verder

Twee miljoen voor technisch vmbo op vso-scholen
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor techniekonderwijs. Het kabinet trekt twee miljoen per jaar uit om technisch vmbo op vsoscholen in te richten. Vanaf 1 april 2019 kunnen de...
Lees verder