Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 6 februari 2019

Verus: AVG: Geen verwerkersovereenkomst tussen de Vereniging Verus en haar leden

AVG: Geen verwerkersovereenkomst tussen de Vereniging Verus en haar leden
De leden van Verus zijn in relatie met de Vereniging Verus aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Maar in die relatie is Verus als vereniging eveneens aan te merken als...
Lees verder