donderdag 14 februari 2019

Rijksuniversiteit Groningen: Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der Letteren, en celbioloog De Lange op voordracht van prof. dr. Peter Lansdorp van de Faculteit Medische Wetenschappen. Rector Magnificus Elmer Sterken: "Met deze twee eredoctoraten voor wetenschappers staan we stil bij de 405 jaar oude academische traditie van deze universiteit en huldigen we het door nieuwsgierigheid gedreven onderwijs en onderzoek."

Lees verder

Gerrit Voerman: 'Snel stijgend ledental van Forum voor Democratie uitzonderlijk'

Forum voor Democratie is afgelopen jaar qua ledenaantal de vierde partij van het land geworden. De partij heeft nu bijna 31.000 leden. Dat blijkt uit het overzicht van de ledentallen dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks publiceert.

Lees verder

College Tour met Carles Puigdemont (livestream)

Studium Generale heeft de Catalaanse politicus Carles Puigdemont uitgenodigd voor een College Tour op woensdag 13 februari 2010. Puigdemont zal spreken over de huidige en eerdere gebeurtenissen in Catalonië. Ook deelt hij zijn ideeën en visie over de toekomst van Catalonië en Europa. Hij wordt geïnterviewd door Tim Huiskes, maar zal ook vragen uit het publiek beantwoorden.

Lees verder

Groen en verantwoord ketenbeheer alleen lonend in landen met relatief lage duurzame prestaties

De globalisering van industriële 'supply chains' (toeleveringsketens) heeft de economische ontwikkeling van landen als China, India en Brazilië sterk gestimuleerd. Naast lof voor hun bijdrage aan de welvaart, armoedebestrijding en verbeterde levensstandaard binnen deze landen, is er ook kritiek op multinationals vanwege de negatieve milieueffecten en de lokale arbeidsomstandigheden. Chengyong Xiao onderzocht de tegenstellingen bij het verduurzamen van supply chains: kan het uit om groen te zijn en goed te doen?

Lees verder