woensdag 6 februari 2019

PO Raad: Update - Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'

Update - Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'
Minister Slob (Onderwijs) vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring. Dit staat in de...
Lees verder

PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort
Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld...
Lees verder

Medezeggenschapsraden krijgen instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting
Het is belangrijk om ouders, leerlingen en leraren te betrekken bij de financiĆ«n van scholen, schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil dat de wet per 1 januari 2021 aangepast wordt, zodat medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs...
Lees verder