maandag 11 februari 2019

PO Raad: Onderzoek naar functioneren ondersteuningsplanraden

Onderzoek naar functioneren ondersteuningsplanraden
In opdracht van Versterking medezeggenschap is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR) in de praktijk. Samenwerkingsverbanden stellen één keer in de vier jaar een ondersteuningsplan op voor de aangesloten schoolbesturen. De OPR, bestaande uit ouders en leraren,...
Lees verder

Primair onderwijs werkt elke dag aan het klimaat
Vandaag demonstreren duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen...
Lees verder

OCW stuurt onvolledige brief over gegevenslevering leraren
Het ministerie van OCW heeft een onvolledige brief aan schoolbesturen verzonden over het leveren van basisgegevens van hun leraren voor het lerarenportfolio (voorheen lerarenregister). De brief van het ministerie legt niet uit dat schoolbesturen ervoor kunnen kiezen geen gegevens aan te leveren.
Lees verder