woensdag 13 februari 2019

Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn

Gezond en wel   met kennis | Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim
Windesheim Online lezen
Gezond en wel   met kennis
Nieuwsbrief Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
Februari 2019
Geachte lezer,
Binnen het kenniscentrum Gezondheid en Welzijn is een aantal promovendi actief. Zij combineren het docentschap met promotie onderzoek. Dit keer vertellen Birgit van Ee en Marjorie Beld over hun onderzoek. Birgit valt onder het lectoraat Innoveren met Ouderen en Marjorie onder het lectoraat Jeugd. In deze nieuwsbrief staat het lectoraat GGZ en Samenleving centraal. Het lectoraat wil een kritische bijdrage leveren met actie-onderzoek en action learning onderzoek waarin praktijkverandering en kennisontwikkeling hand-in hand gaan. Op 8 februari vond het eindfestival plaats waar de bevindingen werden gepresenteerd van het actie-onderzoek in vijf grote zorgorganisaties waarin ruimte is gegeven aan ervaringsdeskundigheid van zorgprofessionals. In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

Misschien was het u opgevallen maar het kenniscentrum heeft een nieuw kunstwerk zoals u kunt zien. Het kunstwerk is een co-creatie van de onderzoekers en ondersteuners van het kenniscentrum gemaakt op het jaarlijkse uitje.

Ik wens u veel leesplezier,
Drs. Ineke van der Wal
Nieuw uit het lectoraat GGZ & Samenleving
Geestelijke gezondheidszorg wordt meer en meer een verantwoordelijkheid van naasten, buren en netwerken. Informele zorg wordt sterker en de professionele zorg vindt vaker ambulant bij mensen thuis plaats. Het medisch model in de ggz wordt aangevuld of vervangen door een sociaal model gericht op participatie.  Het lectoraat wil hierin een kritische bijdrage leveren met actie-onderzoek en action learning: onderzoek waarin een praktijkverandering en kennisontwikkeling hand-in-hand gaan.
Lees het hele bericht
Grote zorgorganisaties omarmen inzet ervaringsdeskundigheid van zorgprofessionals
Op 8 februari werden de resultaten van het onderzoek RAAK! Ervaringsdeskundigheid gepresenteerd in een eindfestival, dat door ruim 350 mensen werd bezocht op de Hogeschool Windesheim. In een gevarieerd dagprogramma werden de  conclusies gepresenteerd en op kunstzinnige wijze uitgewerkt.

De vijf organisaties die hieraan deelnamen - Trajectum, Dimence, GGNet, MEE IJsseloevers Veluwe, RIBW GO - hebben besloten als consortium dóór te gaan met het geven van ruimte aan ervaringsdeskundigheid van reguliere professionals.  Alles werd feestelijk omlijst met muziek.

's Middags kon men in 16 verschillende workshops verder aan de slag of in gesprek met de resultaten en met de voornemens voor het vervolg. De resultaten worden verwerkt in een boek voor onderwijs en praktijk: In juni komt het boek Professioneel inzetten van Ervaringsdeskundigheid uit bij uitgeverij Boom. 
Lees meer over het event
Gesprekswijzer proactieve zorgplanning ontwikkeld voor zorgverleners
Lectoraat Innoveren met Ouderen
De Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning bij mensen met dementie en vergeetachtigheid is ontwikkeld door zorgverleners in de eerstelijn. Namelijk huisartsen, wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, specialisten ouderen geneeskunde en casemanagers dementie.

De Gesprekswijzer levert een bijdrage aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten en de kwaliteit van de zorg rondom het sterven.

De Gesprekswijzer is inmiddels beschikbaar en te bestellen. Mail hiervoor naar [email protected].
Lees meer
Promovendi in beeld
Onderzoek naar ouderen met kanker.

Er is nog een hele wereld te winnen in de zorg voor de oudere mens met kanker. Vooral voor mensen met diverse andere klachten en aandoeningen en mensen met een beperkt steunsysteem is extra ondersteuning aangewezen. Verpleeg-kundigen lijken daar een spilfunctie in te kunnen vervullen.

Birgit van EE: vanuit het lectoraat
"Vanuit het lectoraat Innoveren met Ouderen willen wij hier verandering in brengen."
Lees meer
 
 
Rodetorenbrug Zwolle - Aantrekkelijk, toegankelijk en veilig
In het kader van de minor De Gezonde Stad is, in opdracht van de gemeente Zwolle, Veilig Verkeer Nederland en Toegankelijk Zwolle, een onderzoek gedaan naar het gebruik en beleving van de Rodetorenbrug in Zwolle.

Met dit onderzoek hopen de partijen meer inzicht te krijgen in het gedrag en de beleving van de gebruiker van de Rodetorenbrug. Hierin worden voetgangers en gebruikers met een beperking in het verkeer specifiek meegenomen.
Lees meer
Promovendi in beeld:
Promotieonderzoek klasklimaat in VSO
Lectoraat Jeugd
Een positief klimaat in residentiele leefgroepen is erg belangrijk gebleken voor het welzijn van residentieelgeplaatste kinderen en jongeren. Een positief klasklimaat in scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is echter minstens even belangrijk. Dat de rol van de leerkracht in het vormgeven van het klimaat cruciaal is lijkt logisch, maar waar moet een docent dan aandacht aan besteden? Dit leidt tot de vraag ‘Wat is dat klimaat in de klas nu eigenlijk?’
Lees meer
ZonMW aanvraag 'Samen de handen ineen voor een multiprobleem' is toegekend
Lectoraat Jeugd
Vanuit het lectoraat Jeugd is, samen met onder meer het UMCG en drie andere hogescholen, een aanvraag ingediend om de laatste kennis uit wetenschappelijk onderzoek te valideren en ter beschikking te stellen aan de onderwijspraktijk. Het plan is om met deze laatste kennis, samen met onderwijsontwikkelaars van de hogescholen, in ieder geval twee state of the art modules te ontwikkelen.

Meer informatie: [email protected].
 
Training mediaopvoeding en mediawijsheid voor GGD IJsselland
Lectoraat Jeugd
Samen met de opleiding Pedagogiek/ Social Work verzorgt het Lectoraat Jeugd deze periode vier trainingsbijeenkomsten voor medewerkers van de GGD in de regio IJsselland. Gedurende een half dagdeel krijgen de gezondheidsmedewerkers inzicht in de laatste kennis over kinderen en mediagebruik en gaan ze aan de slag met instrumenten om gevalideerde adviezen te kunnen geven bij vragen over de mediaopvoeding en het opgroeien van kinderen. 

Meer informatie: [email protected].
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties of zou je graag willen helpen bij een van de onderzoeken die Windesheim uitvoert? Neem dan contact op met de redactie van deze nieuwsbrief via [email protected]
Overall
Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
Overig
Afmelden
Contact
© 2019 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer