vrijdag 8 februari 2019

LECSO: Subsidie voor versterking cultuureducatie vso

Subsidie voor versterking cultuureducatie vso
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.Met de subsidie wil het fonds de cultuureducatie stimuleren binne
Lees verder

Subsidie beschikbaar voor versterking cultuureducatie vso
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen t/m 1 november 2019 weer subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt hier per project tussen de 10.000 en 50.000 euro voor beschikbaar, waarbij de school minimaal hetzelfde bedrag bijdraagt als de gevraagde subsidie.Met de subsidie wil het fonds de cultuureducatie stimuleren binne
Lees verder