dinsdag 5 februari 2019

LECSO: De Strategie van SKOFV

De Strategie van SKOFV
SKO Flevoland en Veluwe (28 basisscholen) bestrijdt het lerarentekort met behulp van drie speerpunten: De vijver vergroten Een aantrekkelijke werkgever zijn Innovatie. De vijver vergroten
In nauwe samenwerking met de pabo’s worden mensen opgeleid in instroomtrajecten,
talentenprogramma’s, deeltijdopleiding en een associate degree-programma. Bestuurder
Koen Oosterbaan: ‘Zodra studenten de lio-fase bereiken, krijgen zij ee
Lees verder

PO-Raad roept nog steeds op om lerarentekort te registreren
Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl
Lees verder