dinsdag 5 februari 2019

LECSO: De eindtoets als extra graadmeter in het speciaal onderwijs

De eindtoets als extra graadmeter in het speciaal onderwijs
Lastig of niet? Of kinderen nu lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk beperkt zijn, worstelen met psychische problemen of kampen met moeilijk gedrag: vanaf schooljaar 2019-2020 maken ook leerlingen in groep 8 van het speciaal onderwijs de eindtoets. Voor sommige so-scholen is dat nieuw, maar er zijn ook al scholen die al een paar jaar de eindtoets afnemen. Wat zijn hun bevindingen? Op SO De Pyler in Heerlen, een school voor leerlingen met een
Lees verder

Zml-community van Cito! Denk mee over nieuw instrument voor het zml-so
Momenteel doet Cito onderzoek naar nieuwe (deels) digitale toetsen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met een zml-indicatie. Wilt u meedenken over de gebruiksvriendelijkheid hiervan en de koppeling naar leerlijnen? En over hoe het instrument goed kan aansluiten op de belevingswereld van de leerling? En ervoor zorgen dat de toetsen op een prettige manier rekening houden met de mogelijkheden van iedere leerling. Dat de leerling kan laten zien wat hi
Lees verder