woensdag 13 februari 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over medezeggenschap in het funderend onderwijs

Kamerbrief over medezeggenschap in het funderend onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer een brief aan over medezeggenschap in het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019 in Brussel aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 18/19 februari
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 18/19 februari 2019 in Brussel aan de Kamer.
Lees verder

Beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de aanvullende vragen van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot het ontwerpbesluit over de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (gvo/hvo) op openbare scholen.
Lees verder

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS en online kaarten met meer informatie voor gemeenten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over onderwijsachterstandenbeleid en biedt het rapport van het CBS aan.
Lees verder

Kamerbrief onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie mbo-student
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport Een nadere duiding van de schriftelijke onderwijsovereenkomst en de rechtspositie van de mbo-student.
Lees verder

Kamerbrief over betrekken onderwijsveld bij aanpak lerarentekort
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vraag hoe hij het hele onderwijsveld weer gaat betrekken bij de aanpak van het lerarentekort. Dit na het eerdere besluit van AOb om buiten het overleg hierover te blijven.
Lees verder

Kamerbrief over wettelijke verplichting gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de vragen over brieven waarin schoolleiders gewezen worden op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister.
Lees verder

Antwoord op vragen over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twijfel over teruggave is verwerpelijk".
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beide VVD) over de berichten "Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst" en "Twijfel over teruggave is verwerpelijk".
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitreiking Predicaten Excellente School
Minister Slob beantwoordt de vragen over uitreiking Predicaten Excellente School.
Lees verder