woensdag 13 februari 2019

AVS: Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie

Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie
Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per...
Lees verder

Geef schooladvies pas na eindtoets, zeggen regeringsfracties
Basisscholen moeten in hun schooladvies de resultaten van de eindtoets meenemen en niet, zoals nu, de eindtoets zien als second opinion op basis waarvan het schooladvies eventueel kan worden...
Lees verder

Feedback en reflectie belangrijk voor professionele ontwikkeling
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs vinden feedback en reflectie op het eigen functioneren belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op de school motiveert de...
Lees verder