dinsdag 5 februari 2019

AVS: Jongeren voeren actie voor beter klimaat

Jongeren voeren actie voor beter klimaat
De AVS steunt de middelbare scholieren die donderdag in Den Haag actie willen voeren voor een beter klimaat. "Dit is een mooie actie en een uitstekend initiatief", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren...
Lees verder

Bijeenkomsten meedenken over nieuwe functiebeschrijvingen po gestart
Vandaag is de eerste bijeenkomst in Utrecht met leidinggevenden in het primair onderwijs die meedenken over (hun) nieuwe functiebeschrijvingen. Onder leiding van een gespreksleider die...
Lees verder

Onderzoek leerlingtevredenheid via Vensters
Het wetsartikel 'Zorgplicht veiligheid op school' dat per 1 augustus 2015 van kracht is, verplicht scholen in het primair onderwijs zorg te dragen voor een veilige school. Dat betekent dat zij vóór 1...
Lees verder