Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 11 januari 2019

KVLO: 2018

2018
Tweeduizendachttien was zowel figuurlijk als letterlijk een bewogen jaar..
Lees verder

Curriculum.nu..
Vierde tussenproduct Bewegen & Sport: geef uw input t/m 27 januari. Het ontwikkelteam Bewegen & Sport werkt momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies.
Lees verder