Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 4 november 2018

Ziezon: Zorgen over, zorgen voor…

Zorgen over, zorgen voor…

Zieke leerlingen zijn niet altijd in staat optimaal te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod. Dit boekje levert een bijdrage aan een schoolloopbaan voor zieke leerlingen met zo min mogelijk onderbrekingen.

Het bericht Zorgen over, zorgen voor… verscheen eerst op Ziezon.

Lees verder

Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een chronische of langdurige ziekte

Het bericht Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een chronische of langdurige ziekte verscheen eerst op Ziezon.

Lees verder

Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een chronische of langdurige ziekte – deel 1

Het bericht Zorgen over, zorgen voor: de leerling met een chronische of langdurige ziekte – deel 1 verscheen eerst op Ziezon.

Lees verder

Een 'warme' overstap van VO naar HO

Voor leerlingen met een functiebeperking is een soepele overgang van het VO naar het MBO of het HBO niet vanzelfsprekend. Hier valt nog wel wat te verbeteren op het gebied van passend onderwijs, zegt onderzoeker Karien Coppens (CINOP/Expertisecentrum handicap + studie). Onlangs is daarom de 'Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho' samengesteld door Steunpunt […]

Het bericht Een 'warme' overstap van VO naar HO verscheen eerst op Ziezon.

Lees verder