Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 5 november 2018

Vrije Universiteit Amsterdam: Henk van den Belt benoemd als hoogleraar systematische theologie

Henk van den Belt benoemd als hoogleraar systematische theologie
Henk van den Belt is per 1 januari 2019 benoemd op de leerstoel systematische theologie
Lees verder

Op en onder de Campus: verleden, heden en toekomst
Expositie VU Hoofdgebouw, rond de Aula, 1 november 2018 tot 18 januari 2019
Lees verder

Theoloog Miroslav Volf bezoekt op 9 november de VU
De Faculteit Religie en Theologie en het Amsterdam Centre for the study of Lived Religion hebben de theoloog van wereldfaam Miroslav Volf op vrijdag 9 november uitgenodigd deel te nemen aan een uniek seminar over de crisis in de theologie en de vragen rond het goede leven.
Lees verder

Publiekscollege: Rule of law/Rule of men in Europe
Breken leiders als Viktor Orbán de rechtsstaat af door in hun land het vrije woord en mensenrechten in te perken? Hoe kan Europa zich beschermen tegen de opmars van autoritair leiderschap? In een publiekscollege op woensdag 21 november gaat Europarlementariër Judith Sargentini in op de knelpunten die de rechtsstaat in Europa momenteel ervaart.
Lees verder