zaterdag 3 november 2018

VOS/ABB: Kamer wil andere conclusies: wéér onderzoek lumpsum

Kamer wil andere conclusies: wéér onderzoek lumpsum
Onderwijsminister Arie Slob laat op aandringen van de Tweede Kamer nieuw onderzoek uitvoeren naar de lumpsum. Lees verder → The post Kamer wil andere conclusies: wéér onderzoek lumpsum...
Lees verder

Wet in stelling brengen tegen diversiteit? Niet doen!
Een wet die vastlegt dat ouders hun kinderen kunnen thuishouden als met de klas een bezoek wordt gebracht aan een gebedshuis? Dat moeten we niet willen! Lees verder → The post Wet in stelling...
Lees verder

Samenwerkingsverbanden afschaffen goed idee?
In de Tweede Kamer klinkt de roep om voor schoolbesturen de wettelijke verplichting te schrappen om aangesloten te zijn bijeen samenwerkingsverband. Is dat een goed idee? Lees verder → The...
Lees verder