Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 1 november 2018

Verus: Drie noties bij advies nieuw curriculum

Drie noties bij advies nieuw curriculum
De Onderwijsraad zal het kabinet te zijner tijd adviseren over de herziening van het curriculum. Verus geeft de raad drie noties mee. Pedagogisch verantwoord curriculum Het westerse onderwijs...
Lees verder