Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 november 2018

PO Raad: ALV spreekt over voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging

ALV spreekt over voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging
In nauw overleg tussen PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek uitgewerkt. Lees hier meer informatie over het voorstel en bekijk een indicatie van de effecten van de vereenvoudiging.
Lees verder

Stukken voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van 22 november 2018
Op deze pagina kunt u de agenda en stukken downloaden ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad op donderdag 22 november 2018.
Lees verder

Ministerie publiceert handreiking lerarentekort primair onderwijs
Om antwoord te geven op veel gestelde vragen over het lerarentekort en om handvatten te bieden, hebben OCW en de inspectie een handreiking opgesteld. Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?
Lees verder