Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 8 november 2018

Onderwijsinspectie: Inspectie: ‘Intern toezicht kleine schoolbesturen goed regelen’

Inspectie: 'Intern toezicht kleine schoolbesturen goed regelen'
Niet alle kleinere schoolbesturen hebben hun interne toezicht even goed georganiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Onderzocht werden schoolbesturen die bestaan uit zowel uitvoerende bestuursleden als uit bestuurders met toezichthoudende taken. In het primair onderwijs komt die bestuursvorm het vaakst voor. In het rapport 'Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk' benadrukt de inspectie dat zulke besturen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed moeten regelen.
Lees verder

De jury Excellente Scholen zoekt juryleden primair en (voortgezet) speciaal onderwijs
De onafhankelijke jury Excellente Scholen zoekt nieuwe juryleden primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als je belangstelling hebt en je herkent jezelf in ons profiel, reageer dan uiterlijk 19 november 2018.
Lees verder

Speciaal fonds voor studenten met functiebeperking blijkt onbekend
Studenten weten niet dat universiteiten en hogescholen speciale financiële voorzieningen hebben voor wie buiten zijn eigen schuld studievertraging oploopt. Die fondsen zijn er ook voor studenten met een functiebeperking - voor wie bijvoorbeeld slechtziend is, psychische problemen heeft, of door motorische beperkingen meer dan gemiddelde studievertraging oploopt. De Inspectie van het Onderwijs, die dit onderzocht heeft, roept de universiteiten en hogescholen op om betere voorlichting te geven.
Lees verder

Weblog: Doelmatigheid in onderwijswetgeving
Velen breken zich tegenwoordig het hoofd over de betekenis van het begrip doelmatigheid in de onderwijswetgeving. Ook in andere wetgeving overigens. Er is een regelmatige roep om het begrip nader te duiden en liefst van indicatoren en normen te voorzien. Dat is echter principieel onmogelijk. Om dat duidelijk te maken is, kijken we eerst naar de opkomst van het begrip doelmatigheid.
Lees verder