Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 5 november 2018

LECSO: Monitoring sociale veiligheid

Monitoring sociale veiligheid
De tevredensheidsvragenlijst binnen Scholen op de Kaart (Vensters) is aangevuld met de vragen uit de verkorte veiligheidsmonitor van Praktikon. Daarmee is deze lijst een betrouwbare versie om de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren, zoals geregeld in de Wet Veiligheid op school.De informatie in de handreiking voor het gespecialiseerd onderwijs is hierop aangepast.In de bijlage vindt u de meest recente versie.
Lees verder

Campagne Ikzorg van start
Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. In de komende jaren zijn er veel extra mensen nodig. Afgelopen maart lanceerde het ministerie van VWS het actieprogramma Werken in de Zorg. Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholing, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen én een landelijke campagne, moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de
Lees verder