dinsdag 27 november 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over deelname Inspectie van het Onderwijs aan gesprek over samenwerking kinderopvang en ...

Kamerbrief over deelname Inspectie van het Onderwijs aan gesprek over samenwerking kinderopvang en onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij de directeur toezicht primair onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs toestemming geeft deel te nemen aan het rondetafelgesprek van de Kamer over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op advies Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor schoolleiders'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor schoolleiders'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van leden Van der Molen (CDA) en Ă–zdil (Groenlinks) over de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is.
Lees verder

Advies RvS over wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs
Advies van de Raad van State (RvS) over het voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.
Lees verder

Nader rapport wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt het voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs ter indiening bij de Tweede Kamer aan.
Lees verder

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren onderwijs
Voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over onderwijs en zorg
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer hoe zij de combinatie van zorg en onderwijs beter willen regelen voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve beperkingen, medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen of beperkte sociaal emotionele ontwikkeling.
Lees verder

Kamerbrief over Wetenschapsbrief 2018
Minister Van Engelshoven (OCW) geeft aan dat de Tweede Kamer de Wetenschapsbrief voor 2018 eind januari 2019 zal ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW.  Daarbij biedt de minister de beoordeling van de beleidsdoorlichting door een onafhankelijke, externe deskundige aan.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op het onderzoeksrapport van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen, getiteld 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'.
Lees verder