Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 26 november 2018

AVS: Subsidie aanpak regionale tekorten

Subsidie aanpak regionale tekorten
Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekendgemaakt en toegelicht. In diverse inspirerende workshops kunnen...
Lees verder

Schoolleiders geven massaal gehoor aan mailbombardement richting onderwijspolitici
Honderden leden gaven op 22 en 23 november gehoor aan de oproep van de AVS om opnieuw actie te voeren voor meer waardering van hun functie. De schoolleiders in het primair onderwijs lieten deze dagen...
Lees verder

Slob op NST PO: 'Bevlogen schoolleiders moeten in moeilijke omstandigheden hun werk doen'
Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen, ikzelf en mijn team, in zijn kracht staat? Hoe stimuleer en inspireer ik mijn medewerkers en hoe houd ik focus? Deze en...
Lees verder