Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 6 november 2018

AVS: Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg
Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots...
Lees verder

Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen
Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van...
Lees verder

Minister Slob en Maarten van der Weijden op Nationale Schoolleiders Top
Als stuwende kracht in het primair onderwijs, in een snel veranderende sector, vervult de schoolleider een cruciale rol binnen de school, het team en het bestuur. Hoe verdrink je niet in dagelijkse...
Lees verder