Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 4 oktober 2018

Verus: Denkt u aan een samenwerkingsschool? Lees deze nieuwe handreiking

Denkt u aan een samenwerkingsschool? Lees deze nieuwe handreiking
Door het wetsvoorstel 'Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool' wijzigen de voorwaarden om een samenwerkingsschool te stichten. Deze wet trad per 1 januari 2018 in werking. De...
Lees verder