Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 1 oktober 2018

Taaladvies: Wittebroodsweken

Wittebroodsweken

Wat wordt bedoeld met wittebroodsweken en waar komt het vandaan?

Lees verder

Bij deze / bij dezen

Wat is juist: 'Bij deze stuur ik u onze offerte' of 'Bij dezen stuur ik u onze offerte'?

Lees verder

Pensioen / pensionering

Is 'Piet wil na zijn pensioen iets anders gaan doen' een goede zin, of moet het 'na zijn pensionering' zijn? 
En waarom schrijf je pensioen eigenlijk met een oe, en pensionering en gepensioneerd met een o?

Lees verder