Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 30 oktober 2018

PO Raad: Ministers van Onderwijs: behoud de lumpsum, versterk de verantwoording

Ministers van Onderwijs: behoud de lumpsum, versterk de verantwoording
De PO-Raad vindt dat verantwoording in het primair onderwijs beter kan én moet, maar denkt dat de brief van ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) geen recht doet aan de complexiteit van de bekostiging in de sector. De ministers schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze...
Lees verder

'De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen.'
Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage dat staat in Trouw. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het basis- en middelbaar onderwijs eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben....
Lees verder

Algemeen Dagblad: 'Gezocht: oppasouder voor als de leraar ziek is'
Het Algemeen Dagblad schrijft over een noodmaatregel om het lerarentekort op te vangen van basisschool Het Kompas in Hoorn. Als een leraar ziek is stuurt de school de leerlingen de eerste dag naar huis. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn op de tweede dag vraagt de school ouders van...
Lees verder