vrijdag 12 oktober 2018

Meer internationale talenten blijven in Nederland

online lezen
  |  news in English  |  unsubscribe
 
ep nuffic
 
 
Nieuwsbrief
vrijdag
 12 oktober 2018
Nuffic publiceert nieuwe stayrate-cijfers
Meer internationale talenten blijven in Nederland
Het aantal internationale studenten dat in Nederland blijft na afronding van de studie stijgt. Bijna een kwart van hen (24,7%) heeft zich hier 5 jaar na afstuderen gevestigd. Van de lichting afgestudeerden uit 2006, vestigden 2.610 zich in Nederland. Voor de lichting afgestudeerden uit 2012 groeide dat aantal tot 3.515. Het hoger onderwijs vormt zo een belangrijke aanvoerroute voor kenniswerkers in Nederland.
Lees meer
 
Landelijk actieplan studentenhuisvesting
Handen ineen voor huisvesting internationale studenten
Op 4 oktober commiteerde Nuffic zich samen met o.a. de ministeries van OCW en BZK, studentenhuisvesters en hoger onderwijsinstellingen aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Centrale punten hierin: meer inzicht in vraag en aanbod, meer studentenwoningen en betere voorlichting.
Lees meer
 
Babet Hoeberigs eerste MBO-practor Internationalisering
"De diversiteit in mbo-klassen is groot"
Babet Hoeberigs begon onlangs als eerste practor Internationalisering voor het mbo. Bij het ROC Mondriaan en het ROC van Twente wil ze door praktijk en onderzoek te combineren internationlisering op een hoger plan brengen.
Lees meer
 
3 scholen winnen € 1.000
Beste eTwinningprojecten bekroond
Op 10 oktober werden in Den Haag de eTwinning-prijzen van het afgelopen jaar uitgereikt aan 3 scholen. Zij lieten hun leerlingen het best digitaal samenwerken met leerlingen in het buitenland. RK Basisschool Bernardus uit Saasveld, RSG ’t Rijks uit Bergen op Zoom en de Roncalli Mavo wonnen alle 3 €1.000. 
Lees meer
 
intreerede dr. jos beelen
‘Maak internationalisering onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’
Op 26 september hield dr. Jos Beelen zijn intreerede als lector Global Learning aan De Haagse Hogeschool. Hierin vergeleek hij de internationalisering van ons onderwijs met een archeologische opgraving. “Klassieke mobiliteit is de eerste laag, maar als je dieper graaft kom je altijd uit bij de docent.”
Lees meer
 
taalvaardigheid en wereldburgerschap onmisbaar
Workshops internationale skills op General Assembly Worldskills
Dit jaar vindt de grote internationale conferentie van WorldSkills plaats in Amsterdam. De conferentie over beroepsonderwijs is onderdeel van de vijfdaagse General Assembly, een algemene vergadering waar afgevaardigden uit 78 landen aan deelnemen. Nuffic verzorgt tijdens de conferentie verschillende workshops. 
Lees meer
 
duitse en franse les in grensgebieden
De meerwaarde van de buurtaal
Steeds meer scholen zien de meerwaarde van buurtalen in. Vooral ook op jonge leeftijd. Sinds 2 jaar ondersteunt het Kenniscentrum Buurtalen scholen in het basisonderwijs die lessen willen geven in het Duits en Frans. We schreven een artikel voor DidactiefOnline. 
Lees meer
 
Orange Tulip Scholarship thailand stopt
Sluiting Neso Thailand
Op 31 december 2018 zal Neso Thailand na 10 jaar zijn deuren sluiten. Nederlandse hogeronderwijsinstellingen weten inmiddels hun weg te vinden op de Thaise onderwijsmarkt. In de laatste 5 jaar volgden gemiddeld 160 Thaise studenten een studie in Nederland.
Lees meer
 
 
Nuffic Academy
 
16 oktober 2018 | Nuffic, Den Haag
Webinar: Samenwerken met school in buitenland
 
17 oktober, 31 oktober en 14 november 2018 | Nuffic, Den Haag
Webinar: Online partner finding webinar (eTwinning)
 
 
Voortgezet onderwijs
 
31 0ktober | Denksport Centrum Dijkzigt, Utrecht
Symposium Profielenberaad: Meten van het onmeetbare
Agenda (NL)
Calendar (EN)
Nuffic Academy
Vacatures
 
 
 
ep nuffic
Contact
Website
Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
Gegevens wijzigen
Disclaimer
Copyright