donderdag 4 oktober 2018

LECSO: OplossingenLab Zorg en Onderwijs - vervolg

OplossingenLab Zorg en Onderwijs - vervolg
Eind mei vond de eerste editie van het OplossingenLab plaats. (kijk hier voor het verslag) Vanuit het hele land kwamen mensen bij elkaar die werken met of voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking in scholen, in zorgorganisaties of in gemeenten. Heel wat goede praktijkvoorbeelden werden gedeeld hoe zorg en onderwijs voor deze leerlingen georganiseerd én gefinancierd kan worden. Ook werden oplossingen gevonden voor vragen die hie
Lees verder

Professionele leergemeenschappen in het vso
Op 7 november 2018 organiseert SLO een bijeenkomst in het kader van het project Professionele leergemeenschappen in het vso (Kwaliteit vso in de praktijk). Op het programma staan twee interessante presentaties, interactieve uitwisseling en een vooruitblik naar 2019.Presentaties Elke Mulder van de Inspecteur de Vriesschool vertelt over de wijze waarop in het Haagse ZML 'Standaarden voor sociaal gedrag' tot stand zijn gekomen en welke vervolgsta
Lees verder