dinsdag 9 oktober 2018

LECSO: Najaarsconferentie 2018: de Nieuwe Leerweg

Najaarsconferentie 2018: de Nieuwe Leerweg
In november en december organiseren het Platform Theoretische Leerweg, de VO-raad, SPV en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL en de praktijkgerichte component binnen deze leerweg centraal staan. De conferenties zijn bedoeld voor school- en teamleiders werkzaam in de GL en/of TL (bovenbouw vmbo). Genoemde organisaties zijn door OCW om advies gevraagd hoe een praktische component in de nieuwe leerweg vorm moet krijgen. In het
Lees verder

NAH-boekje voor onderwijs
Op 25 september is tijdens het Brain Awareness Week symposium 'het NAH boekje voor onderwijs' gepresenteerd. Op het symposium stond het thema 'meedoen thuis, op school, in werk en vrije tijd' centraal. Het NAH boekje sluit daar naadloos op aan. Het NAH boekje voor (regulier, speciaal basis en voortgezet) onderwijs bevat achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). "Ouders krijgen te maken
Lees verder