maandag 1 oktober 2018

LECSO: Loonkostenvoordeel (LKV) tijdens betaalde stage

Loonkostenvoordeel (LKV) tijdens betaalde stage
In het voorjaar van 2018 bereikten ons berichten, dat werkgevers, tegen hun verwachting in, geen aanspraak konden maken op het Loonkostenvoordeel (LKV) als zij een werknemer na een stage in dienst namen. Bij nader onderzoek bleek dat dit komt omdat een stagiair, die een stagevergoeding ontvangt waarover de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen, is verzekerd voor de Ziektewet en daarmee voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) wor
Lees verder

Eindtoets komend schooljaar ook verplicht voor so en sbo
Zoals aangekondigd bij de Wet Eindtoetsing PO (2014-2015) wordt het afnemen van de eindtoets in schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het so en sbo. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen die vallen onder de zogenoemde ontheffingsgronden. Voor leerlingen in het so en sbo bestond sinds de invoering van de wet al de mogelijkheid om op eigen initiatief gebruik te maken van de beschikbare eindtoetsen. Voor de verplichting was he
Lees verder